GIFTED TO GIVE

“Gifted to Give” by Maestro Ryan Cayabyab & Arch. Soc Villegas T. Ofrasio, SJ & D. Bulan, SJ

We are blessed, blessed a hundred fold,
The Cross of Jesus Christ in our Asian shores
Is now five hundred years – cherished gift to hold
He has given us faith, a gift to love and to share.

Esta fe es bendición, también nuestra misión,
A todos los que sufren traemos salvación
A todo el mundo compartir su compasión,
A toda la humanidad, llamamos a la conversión.

Tayo’y may katungkulan at pananagutan
Na ang kapwa’y akayin kay Cristong butihin!

San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod,
Tanan nga Pilipinhon santos ug bulahan
Dad-a ngadto sa Dios ang among pasalamat
Lakip among panaad nga magmatinud-anon.

Tayo’y may katungkulan at pananagutan
Na ang kapwa’y akayin kay Cristong butihin!

Five hundred years of jubilee,
Five hundred years of blessings,
Five hundred years of graces
We are gifted to give!

Five hundred years of jubilee,
Five hundred years of blessings,
Five hundred years of graces
We are gifted to give!

X